Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021 | Hanhphucvang

Thí sinh xét tốt nghiệp THPT bắt đầu làm bài thi và xét tuyển đại học, vì vậy bạn cần điền thông tin chính xác vào phiếu đăng ký để tránh những rắc rối về sau. Cùng chongiadung.net chia sẻ Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021 trong bài viết dưới đây nhé.

Hồ sơ thi đại học 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Mẫu phiếu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Bộ GD & ĐT đã công bố phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và đại học năm 2021. Thí sinh sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào phong bì, phiếu số 1 và phiếu số 2. Thông tin trong các mục tương ứng của phong bì và phiếu dự thi phải giống nhau. Dưới đây là thông tin của 2 mẫu phiếu:

Mẫu phiếu số 1

Dưới đây là mẫu Phiếu đăng ký dự thi số 1

Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Mẫu phiếu số 2

Dưới đây là mẫu Phiếu đăng ký dự thi số 2

Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Hướng dẫn viết hồ sơ thi THPT quốc gia 2021

Mục SỞ GD & ĐT ……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký dự thi tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên khoa đó vào ô trống, sau đó điền 2 chữ số thể hiện mã khoa vào 2 ô trống. Các ô trống tiếp theo ghi mã Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mục Số phiếu: Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi, thí sinh không ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT).

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 4: Đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5: Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc khu vực 1 sẽ do Bộ quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận), mã xã (phường) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải.

Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào dòng trống.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900.

Thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học (ví dụ 12A1, 12A2…), đối với học sinh là thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email. Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động cá nhân của mình để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: Họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành giáo dục mầm non thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 10: Thí sinh bắt buộc đánh dấu (X) vào một trong hai ô để biểu thị rõ thí sinh học theo chương trình THPT hay chương trình Giáo dục thường xuyên.

Mục 11: Đối với thí sinh tự do phải đánh dấu (X) vào một trong hai ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13: Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đó. Thí sinh khác nộp ĐKDT tại các địa điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14: Thí sinh hiện là học sinh lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b.

Thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm b) cho phù hợp.

Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét công nhận tốt nghiệp) năm trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã xin bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh học theo chương trình Giáo dục thường xuyên có thể chọn bài thi ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì đánh dấu (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thì điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ thể như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật, N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Mục 15: Thí sinh có nguyện vọng miễn thi ngoại ngữ hoặc đăng ký để xét tuyển sinh cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của trường đại học, cao đẳng sư phạm. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có những bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương ứng (Lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện. Để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó).

Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Mục 17: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu đối tượng ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và văn bản hướng dẫn. Nếu khai thiếu trung thực, thí sinh sẽ bị xử lý. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ, minh chứng hợp pháp cho trường khi đến nhập học.

Mục 18: Thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3.

Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên khu vực tại đó.

Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đai học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng. Phần mềm đăng ký dự thi sẽ tự động xác định mức hưởng ưu tiên khu vực theo Quy chế tuyển sinh khi thí sinh khai đầy đủ Mục 5 và Mục 6. Nếu thấy khác với thông tin khai trên phiếu đăng ký dự thi, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin đã khai tại các mục này.

Mục 19, 20: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.

Mục 21: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT.

Đối với điểm a:

 • Thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyển có giá trị pháp lý như việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu.
 • Thí sinh phải tự chịu trách nhiệm thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến đã kê khai trên hệ thống.
 • Các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
 • Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển.

Lưu ý:

 • Thí sinh tự do là người đã học xong chương trình cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã có bằng tốt nghiệp THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
 • Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xoá.
 • Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La mã (I, V, X…).
 • Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua Internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

>>Đọc thêm: Hướng dẫn cách kiểm tra tiến độ hồ sơ dịch vụ công tại TP HCM trực tuyến<<

Làm hồ sơ thi đại học 2021 cần những gì

Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021 gồm:

Đối với học sinh lớp 12 tại năm thi tuyển:

 • Bì đựng Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1, Phiếu số 2.
 • Bản chính hoặc bản sao được chứng thực học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.
 • Bản sao (photocopy) 2 mặt CMND hoặc Thẻ căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4.
 • 2 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chân dung, mới chụp trong vòng 6 tháng. (Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau 02 tấm ảnh và đựng trong phong bì nhỏ).
 • Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên về nơi thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ hộ khẩu.
 • 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
 • Ngoài ra, phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước bì đựng phiếu ĐKDT.

Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, ngoài các hồ sơ quy định như đối với thí sinh đang học lớp 12 tại năm thi tuyển, hồ sơ đăng ký dự thi phải có thêm:

 • Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém.
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT

 • 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau.
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT.
 • 02 ảnh cỡ 4×6 cm.

Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung cấp

 • 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau.
 • 02 ảnh cỡ 4×6 cm.
 • Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT ở đâu

 • Đối với thí sinh đang học lớp 12: Nộp trực tiếp tại trường THPT đang theo học.
 • Đối với thí sinh tự do: Chọn địa điểm nộp hồ sơ tại một trong các điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đó có thể là nơi thí sinh tạm trú chứ không bắt buộc là thường trú theo hộ khẩu.

Hạn nộp hồ sơ thi đại học 2021

 • Theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thời gian đăng ký dự thi, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi là từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 11/5/2021.
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

>>Đọc thêm: Đơn ly hôn mua ở đâu? Nộp đơn ly hôn ở đâu? Hồ sơ ly hôn cần gì?<<

Lịch thi THPT quốc gia năm 2021

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6- 9/7/2021.
 • Ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; Ngày 9/7 là ngày dự phòng. Hai ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7.
 • Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.
 • Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.
Hồ sơ thi đại học 2021
Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021

Trên đây là chia sẻ Hướng dẫn chi tiết cách viết hồ sơ thi thpt quốc gia 2021. Chúc các em thi cử đỗ đạt.

READ  Hồ Sơn Thọ, thảo nguyên xanh mát lành để đi cắm trại ở Cố đô Huế | Hanhphucvang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud